Asiakastyytyväisyyskysely talvi 2016-2017

Julkaistu 2018-05-02 15:50:09 EEST.

Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto ja palautteiden pohjalta tehdyt toimenpiteet.

Kiitämme lämpimästi kaikkia talven asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneita. Pahoittelemme, että julkaisemme yhteenvedon kyselystä vasta nyt. Saimme Teidän palautteestanne ehdottoman tärkeitä kehittämisehdotuksia Kemijärven matkailun edistämiseksi. Palautetta voi edelleen antaa tästä linkistä. Vastauksia saimme kaikkiaan 38 kappaletta. Suurin osa vastaajista oli naisia ja suurimmat ikäryhmät olivat 55 - 65-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat. Vastanneet olivat pääosin Uudeltamaalta, Lapista, Päijät-Hämeestä ja Pohjois-Pohjanmaalta. Luonto, hiihto, tapahtumat sekä alueella asuvat sukulaiset ja tuttavat toivat matkailijoita Kemijärvelle. Tapahtumista tietoa oli saatu internetistä, esitteistä, sanomalehdistä sekä tuttavilta ja sukulaisilta.

Palautetta tuli paljon Suomun nykytilanteesta. Ohessa suoria lainauksia vastauksista.

"Mielestäni Suomu pitäisi saada vauhtiin mukaan. Se on niin loistava paikka, mutta on aikojen saatossa hiipunut. Sieltä pitäisi saada muitakin hauskoja palveluja kuin vain laskettelua ja hiihtoa. Ja ravintola äkkiä valmiiksi", "Nyt olisi tärkeää saada Suomu kuntoon".

Kesällä 2018 Suomulla korjataan kriittisiä asioita ja kunnostetaan jo olemassa olevia reittejä. Hiihtolatujen latuprofiileita, opasteita ja latupohjia käydään läpi. Pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelma Suomulle tehdään sitten, kun pääyrittäjän oikeudenkäynti saadaan päätökseen. Tällä hetkellä Suomun alueelle on vireillä hanke niin sanotusta revontuli-iglukylästä, jolla halutaan hakea uudenlaista majoitus- ja palvelutarjontaa Suomun alueelle.

Lähes kaikki Suomulla käyneet matkailijat suosittelisivat Suomua myös lähipiirilleen. Suomun rinteisiin on panostettu ja sieltä löytyykin sopiva rinne jokaiselle laskijalle. Erinomaista palautetta annettiin Suomun asiakaspalvelusta, hiihtoladuista, siisteydestä ja rinteistä.

Lähes kaikki tapahtumiin osallistuneet vastaajat olivat tyytyväisiä tapahtumiin. Moottorikelkkaenduro Gianttiin toivottiin yleisöerikoiskokeita. Vuoden 2018 Giantissa oli kaksi yleisöerikoiskoetta Kemijärven Särkikankaalla Moottorikelkkamuseon välittömässä läheisyydessä. Vuosittain järjestettävä musiikkifestivaali Kemijärven Yöttömät Yöt on vastaajien mielestä onnistunut tapahtuma. Kemijärvelle on suunnitteilla erilaisten hankkeiden avulla paljon kyläkohtaisia ja muita tapahtumia. Muita Kemijärven tapahtumia, kuten Kemijärven Onnen päivät ja Luonnosta hyvinvointia, on kehitetty palautteiden avulla yhä paremmiksi.

Kehitysehdotuksia Kemijärven matkailulle tuli Kemijärveä ympäröivän vesistön hyödyntämisestä. Ohessa suoria lainauksia vastauksista.

"Kesällä ympäröivää vettä pitäisi enempi hyödyntää", "Kesäaikana vesistö paikkakunnan ympärillä on ainutlaatuinen ja puhdas" – "se vain on eikä sitä paljon hyödynnetä".

Kemijärveä ympäröivien vesistöjen hyödyntäminen on kehityksen alla. Paikalliset kalastuksen ohjelmapalveluita tuottavat yritykset kehittelevät muun muassa erilaisia talven ja kesän kalastusohjelmapalveluita.

Kemijärven matkailuun toivottiin lisää näkyvyyttä ja sen toivottiin kehittyvän. Kemijärvelle on suunnitteilla puuhotelli, jonka myötä alueelle saataisiin lisää tasokasta majoituskapasiteettiä. Puuhotellin myötä myös matkailua saataisiin yhä korkeammalle tasolle.

Kemijärven kaupungille ja matkailulle tehdyn brändiuudistuksen tavoitteena oli rakentaa kirkas brändi sekä matkailuun että kaupunkiviestintään. Brändiuudistuksessa Kemijärven alueen vahvuuksiksi nousivat luonnonmukaisuus, tervehdyttävät järvi- ja luontomatkailupalvelut, Lapin tunturikeskusten läheisyys sekä vahva paikalliskulttuuri. Teidän vastauksistanne oli ihana huomata, että myös meidän paikallisten lisäksi Te matkailijat koette nämä asiat tärkeiksi. Ohessa suoria lainauksia vastauksista.

"Kemijärvi on kauneinta Lappia. On vaaroja, tuntureita ja vesistöä. Rikas eläimistö, koskematonta puhdasta luontoa ja rauhallista. Taivaantulia! Sopivan pieni ja kaunis paikka, jossa kaikki tarvittavat palvelut lähellä toisiaan. On bussiyhteydet ja rautatie! Ihmiset ovat avuliaita, tuttavallisia ja kohteliaita. Mitä muuta ihminen tarvitsee", "Kemijärven ystävälliset asukkaat ja ystävällinen palvelu liikkeissä on jo tapaus näin ruuhkasuomessa asuneelle ihmiselle. Mutkaton ja aito omaleimaisuus on jo arvo sinänsä kaikissa järjestetyissä tapahtumissa".

Paljon palautetta tuli Kemijärven kaupungin harrastusmahdollisuuksista, ulkoilureiteistä, hyvistä kulkuyhteyksistä sekä ympäröivistä tuntureista. Kemijärven Pöyliövaarassa on uusi patikointi- ja pyöräilyreitti, joka on ollut kävijöiden mieleen. Pöyliöjärven rannasta löytyy uusi grillikatos, puuvaja ja laituri.

"Kemijärvi on kesällä upea paikka ja on ehdottomasti näkemisen arvoinen", kommentoi eräs kyselyyn vastannut.

Aurinkoista kesän odotusta Teille kaikille ja nähdään kesällä täällä onnellisten rannoilla!

Takaisin